Câu hỏi thường gặpLiên hệ Sitemap Hỗ trợ:
17.06.2016
Thông báo kết quả chương trình “Đăng kí ngay –Quà liền tay”-Tuần 5 (Ngày17/06/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi xác thực tài khoản của những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay - quà liền tay” của tuần từ 12h trưa 09/06/2016 đến 12h trưa 16/06/2016. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
16.06.2016
Thông báo kết quả chương trình " Đi tìm ẩn số" -Tuần 3 (Ngày 16/06/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đi tìm ẩn số” của tuần 3 từ 08 /06 /2016 đến 12:00 giờ trưa 15/06/2016.
10.06.2016
Thông báo kết quả chương trình " Đi tìm ẩn số" -Tuần 2 (Ngày 10/06/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đi tìm ẩn số” của tuần 2 từ 01 /06 /2016 đến 12:00 giờ trưa 08/06/2016.
10.06.2016
Thông báo kết quả chương trình “Đăng kí ngay –Quà liền tay”-Tuần 4 (Ngày10/06/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi xác thực tài khoản của những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay - quà liền tay” của tuần từ 12h trưa 02/06/2016 đến 12h trưa 09/06/2016. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
03.06.2016
Thông báo kết quả chương trình "Đăng kí ngay-Quà liền tay" -Tuần 2 (Ngày 03/06/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi xác thực tài khoản của những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay - quà liền tay” của tuần từ 12h trưa 26/05/2016 đến 12h trưa 02/06/2016. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
02.06.2016
Thông báo kết quả chương trình " Đi tìm ẩn số" -Tuần 1 (Ngày 02/06/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đi tìm ẩn số” của tuần 1 từ 25 /05 /2016 đến 12:00 giờ trưa 01/06/2016.
27.05.2016
Thông báo kết quả “Đăng kí ngay –Quà liền tay”-Tuần 2 (Ngày 27/05/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi xác thực tài khoản của những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay - quà liền tay” của tuần từ 12h trưa 19/05/2016 đến 12h trưa 26/05/2016. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
25.05.2016
Chương trình “Đi tìm ẩn số” quay trở lại (Ngày 25/5/2016)
Tham gia chương trình ngay hôm nay để nhận ngay nhiều phần quà hấp dẫn các bạn nhé.
20.05.2016
Kết quả “Đăng kí ngay –Quà liền tay”-Tuần 1 (Ngày 19/05/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi xác thực tài khoản của những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay - quà liền tay” của tuần từ 12h trưa 12 /05 /2016 đến 12h trưa 19 /05 /2016. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
16.05.2016
Thông báo kết quả “Đi tìm ẩn số”-Tuần 4 (Ngày 06/05/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đi tìm ẩn số” của tuần từ 28/04/2016 đến 12:00 giờ trưa 05/05/2016
13.05.2016
Thông báo kết quả “Đi tìm ẩn số”-Tuần 5 (Ngày 12/05/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đi tìm ẩn số” của tuần từ ngày 05/05/2016 đến 12:00 ngày 12/05/2016
12.05.2016
Thông báo về sự trở lại của chương trình “Đăng kí ngay quà liền tay” (Ngày 12/05/2016 )
Chương trình “đăng kí ngay quà liền tay” của BEAN Survey nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thành viên cùng với mong muốn chương trình có thể tiếp tục diễn ra để thành viên có thêm những sân chơi bổ ích và có cơ hội nhận thưởng.
29.04.2016
Thông báo kết quả “Đi tìm ẩn số”-Tuần 3 (Ngày 29/04/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đi tìm ẩn số” của tuần từ 21/04/2016 đến 12:00 giờ trưa 28/04/2016
22.04.2016
Thông báo kết quả “Đi tìm ẩn số”-Tuần 2 (Ngày 22/04/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đi tìm ẩn số” của tuần từ 14/04/2016 đến 12:00 giờ trưa 21/04/2016
15.04.2016
Thông báo trao thưởng cho người làm “Khảo sát về nhà ở-C151203” (Ngày 15/04/2016)
Ban Quản Trị BEAN Survey xin thông báo: Kể từ thứ 6 (01/04/2016) đến thứ 6 (08/04/2016) BEAN Survey tiến hành trao thưởng cho các bạn đã trả lời khảo sát hợp lệ/trung thực.
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>