Câu hỏi thường gặpLiên hệ Sitemap Hỗ trợ:
21.06.2021
Thông báo xuất bản Khảo sát về Cuộc sống - C210102 (từ ngày 21/06/2021)
Ban Quản Trị BEAN Survey xin thông báo xuất bản Khảo sát về Cuộc sống - C210102 (từ ngày 21/06/2021)
31.03.2021
Thông báo bảo trì hệ thống email
BEAN Survey xin thông báo về việc bảo trì hệ thống email
24.03.2021
Thông báo xuất bản Khảo sát về Đời sống - B210303 (từ ngày 24/03/2021 đến ngày 11/04/2021)
Ban Quản Trị BEAN Survey xin thông báo xuất bản Khảo sát về Đời sống - B210303 (từ ngày 24/03/2021 đến ngày 11/04/2021)
05.02.2021
BEAN Survey thông báo lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021
BEAN Survey xin trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng và Thành viên lịch nghỉ Tết Nguyên Đán 2021 của chúng tôi như sau:
29.01.2021
Thông báo về Khảo sát May mắn: Vui Xuân Đoán Chữ - M210102
Ban Quản trị BEAN Survey xin thông báo về Khảo sát May mắn: Vui Xuân Đoán Chữ - M210102 diễn ra từ ngày 29/01/2021 đến hết ngày 03/02/2021
21.01.2021
Thông báo về Khảo sát về Đời sống cá nhân- C210102 (từ ngày 21/01/2021)
Ban Quản Trị BEAN Survey xin thông báo Khảo sát về Đời sống cá nhân- C210102 diễn ra từ ngày 21/01/2021
08.01.2021
BEAN Survey công bố kết quả của khảo sát May mắn M210101- HAPPY NEW YEAR 2021
Công bố kết quả của khảo sát May mắn M210101- HAPPY NEW YEAR 2021
31.12.2020
Thông báo về Khảo sát May mắn Happy New Year-M210101
Ban Quản trị BEAN Survey xin thông báo về Khảo sát May mắn HAPPY NEW YEAR-M210101 diễn ra từ ngày 31/12/2020 đến hết ngày 07/01/2020
18.12.2020
Thông báo về Khảo sát về Cuộc sống-B201203 (từ ngày 18/12/2020)
Ban Quản Trị BEAN Survey xin thông báo Khảo sát về Cuộc sống-B201203 diễn ra từ ngày 18/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021
11.12.2020
Thông báo xuất bản Khảo sát về Nghỉ dưỡng-B201201 (từ ngày 11/12/2020)
Ban Quản Trị BEAN Survey xin thông báo Khảo sát về Nghỉ dưỡng-B201201 diễn ra từ ngày 11/12/2020 đến hết ngày 27/12/2020
07.12.2020
Thông báo xuất bản Khảo sát về Gia đình-C201201 (từ ngày 03/12/2020)
Ban Quản Trị BEAN Survey xin thông báo Khảo sát về Gia đình-C201201 diễn ra từ ngày 03/12/2020 đến hết ngày 20/12/2020
14.11.2020
Thông báo về Khảo sát về Đời sống cá nhân-B201103 (từ ngày 14/11/2020)
Ban Quản Trị BEAN Survey xin thông báo Khảo sát về Đời sống cá nhân-B201103 diễn ra từ ngày 14/11/2020 đến hết ngày 29/11/2020
04.11.2020
Công bố kết quả minigame "VUI HALLOWEEN, NHẬN QUÀ CÙNG BEAN”.
Thông báo công bố kết quả chương trình minigame "VUI HALLOWEEN, NHẬN QUÀ CÙNG BEAN”
27.10.2020
[BEAN Survey] Thông báo về việc tiến hành kiểm tra email ảo, email không hoạt động
Thông báo về việc tiến hành kiểm tra và xử lý các email ảo, email không hoạt động được thành viên sử dụng đăng ký tài khoản BEAN Survey
26.10.2020
Thông báo về Minigame "Vui Halloween - Nhận quà cùng BEAN"
BEAN Survey xin thông báo về Minigame "Vui Halloween - Nhận quà cùng BEAN" diễn ra từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 31/10/202
1 2 3 4 5 Cuối