Câu hỏi thường gặpLiên hệ Sitemap Hỗ trợ:
Các loại khảo sát

Thông thường các khảo sát của BEAN Survey sẽ bao gồm khoảng từ 1 đến 80 câu hỏi tùy thuộc vào từng loại khảo sát cụ thể. Các khảo sát sẽ được hiện lên trang Cá nhân của thành viên theo quy định của BEAN Survey.

 

Số đậu thưởng cho từng khảo sát sẽ tùy thuộc vào nội dung câu hỏi và số lượng câu hỏi. Thành viên sẽ nhận đậu thưởng ngay sau khi hoàn thành khảo sát hoặc sau một thời gian quy định.

 

Các khảo sát của BEAN Survey được chia thành các loại sau:

  • Khảo sát hồ sơ thành viên
    Đây là khảo sát thành viên nên làm đầu tiên để hiểu được cách hoạt động của hệ thống khảo sát của BEAN Survey. Khảo sát hồ sơ thành viên thu thập một số các thông tin cơ bản về cá nhân thành viên (VD: sở thích, thói quen). Hệ thống BEAN Survey sẽ dựa vào những thông tin cụ thể từ loại khảo sát này và tự động cung cấp nhiều khảo sát hơn cũng như khảo sát phù hợp hơn, thú vị hơn tới từng thành viên. Không những thế, với khảo sát này, thành viên sẽ nhận được những hạt đậu đầu tiên trong kho để bắt đầu quá trình thu hoạch đậu cùng BEAN Survey. Thành viên được khuyến khích cập nhật khảo sát này khi có bất cứ thông tin thay đổi.
  • Khảo sát chọn lọc
  • Khảo sát công khai
  • Khảo sát riêng
  • Khảo sát đi kèm dùng thử sản phẩm
  • Khảo sát lặp
  • Khảo sát phỏng vấn
  • Khảo sát tại 1 địa điểm quy định