Câu hỏi thường gặpLiên hệ Sitemap Hỗ trợ:
1. Đăng ký

Trong trường hợp không nhận được mail, Thành viên cần kiểm tra và xác nhận lại những thông tin sau: 

1. Kiểm tra hộp thư rác / Junk Mail. Vui lòng thêm địa chỉ no-reply@beansurvey.vn vào danh bạ để email xác nhận thành viên từ BEAN Survey không bị chuyển vào mục thư rác. 


2. Kiểm tra lại thông tin địa chỉ email khi đăng ký (Lỗi chính tả, sai sót hoặc nhầm lẫn khác)?

Nếu có bất cứ khó khăn gì trong vấn đề đăng ký thành viên, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ support@beansurvey.vn để nhận được hỗ trợ. 

2. Đăng nhập và mật khẩu
3. Loại Khảo sát Và Lưu ý Khi khảo sát
4. Khảo sát có tính chất đặc biệt
5. Chính sách tích và đổi đậu thưởng
6. Điện thoại thông minh
7. Các câu hỏi khác