Câu hỏi thường gặpLiên hệ Sitemap Hỗ trợ:
05.04.2016
Thông báo kết quả “Cập nhật hồ sơ cá nhân” (Ngày 05/04/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra những thành viên cập nhật hồ sơ cá nhân, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Cập nhật hồ sơ cá nhân” của tuần từ 12:00 giờ chiều 14/03/2016 đến 12:00 giờ trưa 31/03/2016.
01.04.2016
Thông báo kết quả “Trả lời ngay - đón vận may” (Ngày 01/04/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời và xác thực tài khoản đã đăng ký, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Trả lời ngay - đón vận may” của tuần từ 24/03/2016 đến 31/03/2016.
30.03.2016
Thông báo kết quả “Thử tài dự đoán” (Ngày 30/03/2016)
BEAN Survey xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình “Thử tài dự đoán” BQT xin thông báo danh sách thành viên có câu trả lời là 1 trong 3 lựa chọn được chọn nhiều nhất và có số dự đoán cao hơn gần đúng nhất với số người chọn đáp án.
25.03.2016
Thông báo kết quả “Trả lời ngay - đón vận may” (Ngày 25/03/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời và xác thực tài khoản đã đăng ký, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Trả lời ngay - đón vận may” của tuần từ 17/03/2016 đến 24/03/2016.
24.03.2016
Thông báo kết quả “Thử tài dự đoán” (Ngày 24/03/2016)
BEAN Survey xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình “Thử tài dự đoán” BQT xin thông báo danh sách thành viên có câu trả lời là 1 trong 3 lựa chọn được chọn nhiều nhất và có số dự đoán cao hơn gần đúng nhất với số người chọn đáp án.
22.03.2016
Thông báo trao thưởng cho người làm “Khảo sát về nhà ở-C151203” (Ngày 22/03/2016)
Ban Quản Trị BEAN Survey xin thông báo: Kể từ từ thứ 4 (16/03/2016) đến thứ 4 (23/03/2016) BEAN Survey đang tiến hành trao thưởng cho các bạn đã trả lời khảo sát hợp lệ/trung thực.
18.03.2016
Thông báo kết quả “Trả lời ngay - đón vận may” (Ngày 18/03/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời và xác thực tài khoản đã đăng ký, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Trả lời ngay - đón vận may” của tuần từ 11/03/2016 đến 17/03/2016.
17.03.2016
Thông báo kết quả “Cập nhật hồ sơ cá nhân” (Ngày 17/03/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra những thành viên cập nhật hồ sơ cá nhân, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Cập nhật hồ sơ cá nhân” của tuần từ 12:00 giờ chiều 25/02/2016 đến 12:00 giờ trưa 14/03/2016.
16.03.2016
Thông báo kết quả “Thử tài dự đoán” (Ngày 16/03/2016)
BEAN Survey xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình “Thử tài dự đoán” BQT xin thông báo danh sách thành viên có câu trả lời là 1 trong 3 lựa chọn được chọn nhiều nhất và có số dự đoán cao hơn gần đúng nhất với số người chọn đáp án.
16.03.2016
Thông báo về “Tuần lễ vàng BEAN Survey, x2 quà tặng”-Đợt 2 (Ngày 16/03/2016)
Từ 00:01 ngày 16/03/2016 đến hết 24:00 ngày 31/03/2016 khi thực hiện “Khảo sát về nhà ở-C151203” trên website BEAN Survey bạn có cơ hội nhân đôi giá trị quà tặng (Chương trình có thể kết thúc sớm hơn khi hoàn thành số lượng khảo sát)
11.03.2016
Thông báo kết quả “Trả lời ngay - đón vận may” (Ngày 11/03/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời và xác thực tài khoản đã đăng ký, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Trả lời ngay - đón vận may” của tuần từ 03/03/2016 đến 10/03/2016.
09.03.2016
Thông báo kết quả “Thử tài dự đoán” (Ngày 09/03/2016)
BEAN Survey xin cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia chương trình “Thử tài dự đoán” BQT xin thông báo danh sách thành viên có câu trả lời là 1 trong 3 lựa chọn được chọn nhiều nhất và có số dự đoán cao hơn gần đúng nhất với số người chọn đáp án.
07.03.2016
Thông báo về “Tuần lễ vàng BEAN Survey, x2 quà tặng” (Ngày 07/03/2016)
Từ 17:00 ngày 07/03/2016 đến hết 24:00 ngày 15/03/2016 khi thực hiện “Khảo sát về nhà ở-C151203” trên website BEAN Survey bạn có cơ hội nhân đôi giá trị quà tặng.
07.03.2016
Thông báo kết quả “Trả lời ngay - đón vận may” (Ngày 04/03/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời và xác thực tài khoản đã đăng ký, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Trả lời ngay - đón vận may” của tuần từ 25/02/2016 đến 03/03/2016.
04.03.2016
Thông báo trao thưởng cho thành viên làm khảo sát đợt 1: từ thứ 3 (01/03/2016) đến thứ 7 (05/03/2016)
Ban Quản Trị BEAN Survey xin thông báo: hiện tại BEAN đang tiến hành trả thưởng đợt 1 đối với những bạn tham gia khảo sát từ ngày thứ 4 (17/02/2016) đến hết ngày thứ 2 (29/02/2016).
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>