Câu hỏi thường gặpLiên hệ Sitemap Hỗ trợ:
 

 
Để đảm bảo sự riêng tư cho thành viên, và đảm bảo thành viên của BeanSurvey luôn có trải nghiệm khảo sát tốt nhất, BEAN Survey nỗ lực cung cấp cho thành viên một hệ thống hoạt động hoàn hảo và an toàn.

• BeanSurvey cung cấp hệ thống khảo sát làm việc suốt 24 giờ một ngày, hạn chế tối đa việc bị trễ trong các thao tác và đảm bảo các lỗi (nếu có) sẽ được xử lí nhanh chóng nhất.
• Thông tin cá nhân của thành viên được lưu trên một hệ thống server bảo mật và được mã hóa, không được tiết lộ ra ngoài dưới bất kì hình thức nào, trừ khi được sự cho phép của thành viên.
• Tài khoản các nhân của thành viên chỉ cho phép thành viên truy nhập, bất cứ hành động mờ ám tìm cách đánh cắp thông tin hoặc gây tổn hại cho thành viên sẽ được BeanSurvey phát hiện và xử lí nhanh nhất có thể.
• Mỗi thành viên sở hữu một tài khoản duy nhất và không có ai khác được truy nhập thay đổi thông tin cá nhân của thành viền đó. Mọi sự thay đổi bất thường sẽ được phát hiện và kiểm tra cẩn thận.
• Câu trả lời của thành viên được mã hóa và và đánh số thứ tự, không lưu trữ bất cứ thông tin cá nhân nào, và chủ phục vụ mục đích nghiên cứu.
• Hệ thống BEAN Survey không cho phép thành viên chụp ảnh màn hình, quay lại khi đang làm khảo sát và trả lời một khảo sát hai lần.
• Website BEAN Survey sử dụng các tiêu chuẩn về bảo mật đảm bảo, SSL, Google Internet Authority G2, TLS 1.2, v.v.., chống lại các hình thức tấn công đánh cắp dự liệu và phá hoại hệ thống.