Câu hỏi thường gặpLiên hệ Sitemap Hỗ trợ:
 

 

Các Quy định này áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan tới việc sử dụng dịch vụ khảo sát trực tuyến giữa người sử dụng dịch vụ và BEAN Survey. Các thành viên tham gia là người chấp nhận và tuân theo những quy định và sửa đổi của Ban Quản trị BEAN Survey. Các quy định áp dụng cho thành viên và các dịch vụ của trang web BEAN Survey do Ban quản trị BEAN Survey đặt ra và có thể cập nhật, sửa đổi mà không báo trước với thành viên. Các quy định được cập nhật hay sửa đổi có hiệu lực ngay khi được đăng trên trang web của BEAN Survey.

 

Quy định 1: Định nghĩa

Trong các điều khoản này, những từ sau được giải thích theo nghĩa dưới đây:

1. “Thành viên” tức là những người đã tình nguyện đăng ký tham gia và sử dụng dịch vụ theo đúng thủ tục đã định, chấp thuận tuân theo những điều khoản này và đã được BEAN Survey công nhận.

2. “Đậu thưởng” là đơn vị điểm thưởng BEAN Survey dành cho thành viên sau khi làm khảo sát hoặc trong các sự kiện do BEAN Survey tổ chức. Đậu thưởng này có thể chuyển đổi sang quà tặng có giá trị thực theo yêu cầu của thành viên và quy định của BEAN Survey. Quy chế cho và nhận đậu thưởng được quy định và quản lý bởi BEAN Survey.

 

Quy định 2: Thành viên hợp lệ

Những người đăng ký thuộc các trường hợp kể sau không được trở thành thành viên. Nếu vì một lý do nào đó mà đã trở thành thành viên, trong trường hợp bị phát hiện rơi vào các trường hợp này sẽ bị xóa bỏ tài khoản

1. Người đăng ký không có thật, thông tin đăng ký không đúng sự thật

2. Trường hợp bị phát hiện trong quá khứ đã từng vi phạm quy định thành viên dẫn tới bị mất tư cách thành viên của dịch vụ hoặc bị xóa bỏ thành viên.

3. Trường hợp người đăng kí dưới 16 tuổi

4. Trường hợp không mang quốc tịch Việt Nam

5. Trường hợp đã đăng ký thành công tài khoản trước đó (đăng ký nhiều lần)

6. Những trường hợp khác không thích hợp làm thành viên do BEAN survey nhận định

 

Quy định 3: Về việc thu thập và sử dụng thông tin cá nhân

  1. Việc cung cấp thông tin cá nhân cho BEAN Survey là do thành viên tự nguyện. Tuy nhiên, nếu không cung cấp đầy đủ những thông tin mà chúng tôi yêu cầu thì thành viên đó có thể sẽ không được nhận một phần hoặc tất cả các dịch vụ.
  2. BEAN Survey thu thập thông tin cá nhân với mục đích quản lý và thực hiện các dịch vụ (VD: gửi khảo sát và quà tặng, trả lời thắc mắc của thành viên, vv…). Với mục đích sử dụng khác, thông tin cá nhân của thành viên sẽ chỉ sử dụng sau khi có được sự đồng ý của thành viên.
  3. Khi nhận được trả lời cho các khảo sát, có trường hợp chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu thông tin cá nhân của thành viên ở dạng đã được chuyển thành dữ liệu thống kê, những thông tin xác định được cá nhân đảm bảo sẽ không được đăng tải hay công khai. Khi thành viên cung cấp thông tin cá nhân cho BEAN Survey đồng nghĩa với việc chấp thuận mục đích sử dụng này.
  4. Trong một số trường hợp chúng tôi sẽ thu thập thông tin, thống kê và phân tích tình trạng sử dụng dịch vụ của thành viên nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ hoặc đưa ra những dịch vụ mới.
  5. Trường hợp ủy thác nghiệp vụ cho bên thứ ba thì thông tin cá nhân sẽ có thể được cung cấp cho bên thứ ba trong phạm vi cần thiết để tiến hành nghiệp vụ. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng tôi sẽ dựa trên văn bản để yêu cầu bên thứ ba có trách nhiệm tương tự trong việc giữ bí mật và có những nỗ lực chỉ đạo, giám sát cẩn thiết, thích hợp để quản lý thông tin cá nhân đã được cung cấp một cách an toàn. Bên cạnh đó, bên thứ ba không được phép sử dụng thông tin cá nhân ngoài mục đích đã được chỉ định. Trong trường hợp trên cơ sở pháp luật, cơ quan có thẩm quyền liên quan yêu cầu cung cấp thông tin thì sẽ cung cấp thông tin ở mức độ ít nhất có thể trong phạm vi yêu cầu.

 

Quy định 4: Quản lý thông tin của thành viên

1. Nội dung thông tin mà thành viên dùng đăng ký dịch vụ sẽ thuộc quyền sở hữu của chúng tôi.

2. Chúng tôi về nguyên tắc sẽ không công khai những thông tin mà từ đó xác định được từng cá nhân (tên, điện thoại, địa chỉ mail) cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý của chủ thông tin. Tuy nhiên, những thông tin mà không xác định được từng cá nhân thì có trường hợp sẽ công khai mà không cần đến sự chấp thuận của chủ thông tin đó.

3. Trường hợp chúng tôi phát hiện thành viên có những hành động làm tổn hại tới BEAN Survey, trang liên kết, thành viên khác hay bên thứ ba thì công ty có thể thông báo cho bên thứ ba hay những cơ quan pháp luật liên quan về nội dung đăng ký của thành viên đó.

4. Trường hợp bị yêu cầu cho biết nội dung đăng ký của thành viên bởi tòa án, viện kiểm sát, cảnh sát, hiệp hội người tiêu dùng, hay những cơ quan có thẩm quyền thì để bảo vệ quyền lợi, tín nhiệm, tài sản của công ty mà công ty sẽ đưa ra một phần nội dung thông tin cần thiết.

5. Trường hợp thành viên trong quá trình sử dụng dịch vụ có phát sinh than phiền, phàn nàn, tố tụng với chúng tôi, thành viên khác hay với bên thứ ba thì tất cả những gì đã được chúng tôi yêu cầu về thông tin cá nhân sẽ được công khai.

6. Trong trường hợp nội dung đăng ký dịch vụ của thành viên vượt quá một thời gian quy định hay một dung lượng nhất định thì có thể bị xóa mà không báo trước. Ngoài ra, trong trường hợp cần thiết cho việc bảo trì, quản lý dịch vụ thì cũng có thể có nội dung thông tin đăng ký của thành viên bị xóa mà không báo trước.

 

Quy định 5: Trách nhiệm quản lý thông tin đăng ký của thành viên

Thông tin đăng ký là những thông tin cần thiết cho việc tham gia và sử dụng dịch vụ (ví dụ: tên tài khoản, mật khẩu).

1. Thành viên không thể mua bán, chuyển nhượng, nhường quyền sử dụng những thông tin đăng ký cho thành viên khác hay cho bên thứ ba.

2. Thành viên phải có trách nhiệm trong việc bảo quản, sử dụng mật khẩu đã đăng ký và phải có trách nhiệm với việc sử dụng dịch vụ. Nếu trong trường hợp gây tổn hại cho bản thân thành viên, thành viên khác, BEAN Survey hay bên thứ ba do việc quản lý thông tin đăng ký của thành viên, thành viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng tôi sẽ hoàn toàn không chịu trách nhiệm khi có bất kỳ thiệt hại phát sinh bồi thường nào.

3. Nếu nhận thấy thành viên không tham gia dịch vụ trong một thời gian nhất định thì có thể chúng tôi sẽ dừng quyền sử dụng dịch vụ của thành viên đó. Mặt khác, trong trường hợp khẩn cấp, chúng tôi có thể sẽ xóa tài khoản của thành viên mà chưa nhận được chấp thuận để tránh những tổn hại phát sinh khi thành viên tiếp tục sử dụng dịch vụ gây ra.

 

Quy định 6: Nhận gửi thư tín, điện thoại   

1. Khi chúng tôi liên lạc với thành viên qua e-mail hay điện thoại thì sẽ sử dụng địa chỉ mail và số điện thoại đã đăng ký trong thông tin đăng ký thành viên. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ tổn thất nào do việc nhập sai thông tin email và số điện thoại của thành viên gây ra.

2. Chúng tôi không chịu trách nhiệm trong trường hợp liên lạc qua mail giữa BEAN Survey và thành viên bị chậm trễ hay mail không gửi tới thành viên vì lý do ngoài ý muốn.

3. Nội dung e-mail của BEAN Survey cho thành viên xác định nào đó tuyệt đối không được gửi lại hay công khai cho bên thứ ba.

 

Quy định 7: Thủ tục thay đổi thông tin đăng ký

Khi thành viên muốn thay đổi nội dung đăng ký thì cần tuân theo những thủ tục công ty yêu cầu để tiến hành. Bên cạnh đó, thành viên phải nhanh chóng hoàn thành những thủ tục xác nhận thông tin đăng ký của công ty.

 

Quy định 8: Từ bỏ quyền thành viên

Khi thành viên muốn xóa tài khoản, từ bỏ quyền thành viên thì cần phải thao tác theo quy trình do công ty quy định. Tất cả quyền lợi, đặc quyền liên quan tới dịch vụ sẽ mất hiệu lực sau khi tài khoản được xóa.

 

Quy định 9: Dừng, xóa bỏ tư cách thành viên

Những thành viên rơi vào những trường hợp sau đây thì chúng tôi có thể dừng hoặc xóa bỏ tư cách thành viên mà không thông báo, không có nghĩa vụ phải giải thích khi thành viên thắc mắc. Thành viên làm tổn hại tới công ty thì thành viên phải đền bù thiệt hại cho công ty hay cho bên thứ ba.

1. Lúc đăng ký khai báo không trung thực.

2. Dùng thông tin cá nhân của người khác hay người không có thật để khai báo.

3. Đã đăng ký dịch vụ khảo sát của công ty rồi (đăng ký 2 lần)

5. Có những hành vi bất chính khi trả lời khảo sát.

6. Sử dụng mật khẩu 1 cách không chính đáng, đưa cho bên thứ ba sử dụng.

7. Gây cản trở cho việc quản lý dịch vụ.

8. Vi phạm khoản mục nào đó trong quy định này.

9. Những trường hợp khác mà chúng tôi cho rằng việc dừng, xóa bỏ tư cách thành viên là cần thiết.

 

Quy định 10: Quy định xử phạt

Trong các trường hợp sau thì chúng tôi có thể từ chối cung cấp các khảo sát và xóa một phần hoặc tất cả đậu còn dư trong kho, tạm ngưng hay xóa bỏ tài khoản của thành viên. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm hay bồi thường trong việc đậu thưởng bị xóa. Trường hợp tiền hay vật phẩm đã được tiến hành trao đổi thì thành viên có trách nhiệm phải hoàn trả lại và bồi thường thiệt hại cho công ty.

1. Trường hợp thông tin gửi cho công ty hoặc trang liên kết về dịch vụ đậu thưởng có những dấu hiệu không chính đáng, viết sai, khai báo gian dối

2. Trường hợp thành viên trả lời một phần hoặc tất cả các câu trong bảng khảo sát không trung thực, hoặc trả lời sai lệch hoàn toàn với nội dung câu hỏi hoặc trả lời sai rõ ràng.

3. Trường hợp thành viên không trả lời bất kỳ khảo sát nào trong vòng 1 năm

4. Trường hợp đăng ký nhiều lần

5. Trường hợp trang liên kết về dịch vụ đậu thưởng yêu cầu xóa đậu thưởng đã cộng và công ty chúng tôi xem xét thấy yêu cầu đó là chính đáng

6. Trường hợp nhận thấy do lỗi của hệ thống mà thành viên trả lời những khảo sát mà chưa được gửi tới địa chỉ mail của thành viên, hoặc trả lời khảo sát không đăng trên website, đậu thưởng của khảo sát đó sẽ không được tính

7. Trường hợp nhận thấy do lỗi của hệ thống mà đậu thưởng của thành viên được cộng nhiều hơn so với đậu đáng được cộng, số đậu thừa sẽ bị trừ tự động và thành viên nhận được email thông báo

8. Trường hợp người được/do thành viên giới thiệu gửi cho BEAN Survey  hoặc trang liên kết về dịch vụ đậu thưởng những thông tin có dấu hiệu không chính đáng, viết sai, khai báo gian dối

9. Trường hợp gian lận để lấy đậu thưởng

10. Những trường hợp khác, khi mà chúng tôi thấy xóa đậu thưởng đã cộng của thành viên là hợp lý

 

 

Quy định 11: Đậu thưởng và quà tặng khi làm khảo sát

1. Chúng tôi tặng đậu thưởng, quà tặng, tiền mặt cho thành viên tham gia trả lời khảo sát theo quy định của công ty.

2. Sau khi thành viên trả lời khảo sát thì những trang liên kết về dịch vụ đậu thưởng hay công ty sẽ xác minh xem thành viên có thỏa mãn điều kiện cộng đậu thưởng hay không. Sau khi xem xét thấy phù hợp sẽ cộng số đậu thỏa đáng cho thành viên.

3. Trường hợp trang liên kết về dịch vụ đậu thưởng vì lý do nào đó không chấp nhận thì sẽ không được cộng đậu thưởng. Lúc đó, chúng tôi không có trách nhiệm phải giải thích lý do cho người dùng.

5. Trường hợp thành viên không tuân theo những quy tắc, yêu cầu của công ty hoặc trang liên kết về việc tham gia dịch vụ hay trường hợp cách thức trả lời khảo sát không chính đáng, bị phát hiện có gian dối thì đậu thưởng sẽ có thể bị xóa.

6. Chúng tôi không có trách nhiệm cộng đậu thưởng trong trường hợp thành viên sử dụng dịch vụ không đúng với điều kiện yêu cầu hoặc ngoài phạm vi ứng dụng dẫn tới phát sinh trục trặc.

7. Trường hợp đậu được cộng hay trừ đúng theo các quy tắc đã định nhưng do chương trình bị lỗi dẫn tới số đậu thưởng còn dư của thành viên không được phản ánh đúng thì công ty có thể điều chỉnh lại đậu thưởng cho đúng.

 

Quy định 12: Nghiêm cấm việc tiết lộ thông tin khảo sát và sử dụng thông tin với mục đích riêng

Thành viên không được phép sử dụng các thông tin của BEAN Survey với mục đích cá nhân kiếm lợi. Thông tin và nội dung được cung cấp cho thành viên trong các khảo sát có thể chứa bí mật thương mại hoặc thông tin bí mật hoặc độc quyền khác của các doanh nghiệp. Bạn phải giữ kín và không tiết lộ cho bất kỳ người nào khác bất kỳ thông tin và nội dung mà bạn truy cập hoặc tìm hiểu trong quá trình tham gia khảo sát, dự án, câu hỏi, hoặc hoạt động nghiên cứu thị trường khác có liên quan đến các dịch vụ. Bạn không được sử dụng bất kỳ thông tin hoặc nội dung cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài tham gia các dịch vụ phù hợp với Điều khoản này. Trong trường hợp thành viên tiết lộ thông tin các khảo sát của BEAN Survey gây ra bất kỳ tổn hại nào, thành viên đó sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bồi thường toàn bộ tổn hại cho BEAN Survey và bên doanh nghiệp bị lộ thông tin. Thành viên phải thông báo cho chúng tôi ngay lập tức nếu phát hiện hoặc nghi ngờ bất kỳ sử dụng hoặc tiết lộ, hoặc truy cập vào, bất kỳ thông tin hoặc nội dung khác trái phép qua đường dây nóng của BEAN Survey.

 

Quy định 13: Các điều khoản cấm

Các thành viên không được phép có những hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp thuộc các trường hợp được liệt kê sau đây khi sử dụng dịch vụ của BEAN Survey

1. Vi phạm đạo đức, có hành vi phạm pháp, phạm tội

2. Vi phạm các quyền sử hữu trí tuệ hoặc quyền lợi của bên thứ ba hoặc các thành viên khác (bao gồm bản quyền, thiết kế, bằng sáng chế, đăng ký nhãn hiêu, bí quyết...)

3. Xâm phạm tài sản, uy tín hoặc những thông tin cá nhân của các thành viên khác

4. Trường hợp vu khống, gây ảnh hưởng không tốt đến các thành viên khác hoặc bên thứ ba hoặc gây cản trở hoạt động và tổn hại đến uy tín của BEAN Survey

5. Trường hợp cùng 1 người mà đăng ký thành viên nhiều lần

6. Các trường hợp khác mà chúng tôi xác định là không phù hợp, không được thực hiện

Trường hợp thành viên vi phạm các điều trên làm công ty bị thiệt hại thì công ty có quyền yêu cầu thành viên bồi thường tương xứng với những gì bị tổn thất.

 

Quy định 14: Ngừng hoặc thay đổi nội dung

Chúng tôi có thể sẽ thay đổi các yêu cầu về quy tắc sử dụng, thay đổi nội dung dịch vụ mà không cần phải báo trước.

Thêm vào đó, công ty chúng tôi có thể sẽ tạm dừng dịch vụ mà không báo trước cho thành viên trong các trường hợp sau đây. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu thành viên hay bên thứ ba bị thiệt hại do thay đổi hay dừng dịch vụ này.

1. Công ty bảo dưỡng, kiểm tra, sửa chữa, thay đổi hệ thống định kì hoặc trong những trường hợp khẩn cấp.

2. Trường hợp hỏa hoạn, mất điện làm không cung cấp được dịch vụ.

3. Trường hợp thiên tai như động đất, lụt lội, sóng thần... làm không cung cấp được dịch vụ.

4. Trường hợp chiến tranh, bạo loạn, bạo động, đình công... làm không cung cấp được dịch vụ.

5. Những trường hợp khác khi mà công ty xem xét về mặt ứng dụng hay về kỹ thuật và nhận thấy cần tạm ngừng dịch vụ.

 

Quy định 15: Về sự gián đoạn và bảo đảm nội dung dịch vụ

Nội dung của dịch vụ là nội dung mà công ty có thể cung cấp vào thời điểm đó. BEAN Survey không bảo đảm về tính khả năng, tính ứng dụng, tính hữu dụng... của những thông tin được cung cấp hay những thông tin mà thành viên đăng ký hay đăng tải. Chúng tôi, với bất kỳ lý do nào cũng hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho những tổn thất mà thành viên hay bên thứ ba gặp phải khi dịch vụ cung cấp bị chậm trễ hay bị gián đoạn.

 

Quy định 16: Những khoản mục miễn trách

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm và sẽ không bồi thường trong trường hợp thành viên bị thiệt hại khi sử dụng dịch vụ mà không do lỗi có chủ ý của BEAN survey.

2. Công ty không chịu trách nhiệm và không bảo đảm về tính an toàn , tính chính xác, tính hợp pháp, tính hợp mục đích... của các trang liên kết về dịch vụ đậu thưởng .

3. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đăng ký thành viên, thông tin đăng tải bị xóa, tư cách thành viên bị đình chỉ, xóa bỏ, dịch vụ bị đình chỉ, gián đoạn hay ngưng hoạt động.

4. Công ty có thể thiết đặt mới, thay đổi hay ngừng các loại, nội dung, số đậu thưởng của các ưu đãi. Công ty không có trách nhiệm bồi thường nếu thành viên bị thiệt hại bởi những lý do này.

5. Công ty không có trách nhiệm bồi thường cho những quà tặng không được sử dụng (là những quà tặng được cung cấp mà không sử dụng không thể đổi ra đậu thưởng tương ứng hay đổi thành các quà tặng khác)

7. Công ty hoàn toàn không chịu trách nhiệm cho các vấn đề về chậm trễ, mất mát, trộm cắp, tổn hại, thiệt hại... trong quá trình chuyển phát quà, tiền. Công ty sẽ không gửi lại, phát hành lại, mua lại hay trả lại đậu thưởng cho thành viên.

8. Chúng tôi hoàn toàn không chịu trách nhiệm với những tiêu chuẩn của trang liên kết và không có trách nhiệm bồi thường nếu theo tiêu chuẩn của các trang này mà thành quả của thành viên không được chấp nhận, bị xóa hay bị điều chỉnh gây tổn thất, thiệt hại cho thành viên.

9. Trong trường hợp thành viên sử dụng dịch vụ gây ra tổn thất cho thành viên khác hay cho bên thứ ba thì thành viên đó phải chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường. Công ty không có trách nhiệm bồi thường.

 

Quy định 17: Cơ sở pháp luật và nơi giải quyết tố tụng

Các quy định này được dựa trên cơ sở pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khi giữa thành viên và công ty xảy ra kiện cáo tố tụng thì tòa án tại nơi đặt trụ sở chính của công ty (Hà Nội) sẽ là nơi giải quyết tố tụng.