Câu hỏi thường gặpLiên hệ Sitemap Hỗ trợ:
Chính sách tích đậu
Cách tính điểm cho thành viên:
1 ĐẬU = 100 đồng

 


Các bạn thu hoạch đạt mức 500 đậu sẽ có cơ hội nhận được phần quà trị giá 50,000 đồng

 
 
ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
Đăng ký qua ba bước đơn giản để trở thành thành viên của BEAN Survey
  • Đăng ký: 10 đậu
  • Hoàn thiện thông tin cá nhân: 20 đậu
Giới thiệu
Bất cứ thành viên có tài khoản BEAN Survey đều có thể giới thiệu bạn bè
  • Xin vui lòng đăng nhập và xem chi tiết trong mục “Giới thiệu bạn bè”
khảo sát công khai
Bất cứ thành viên có tài khoản BEAN Survey đều có cơ hội tham gia.

  • Được từ 1 - 20 đậu
khảo sát riêng tư
Chỉ dành cho những thành viên được BEAN Survey gửi thư mời làm khảo sát
  • Được từ 1 - 50 đậu (bao gồm cả đậu thưởng)
khảo sát đặc biệt
Chỉ áp dụng cho thành viên được BEAN Survey gửi thư mời làm khảo sát
Từ 1 - 40 câu hỏi
  • Được từ 1 - 300 đậu (bao gồm cả đậu thưởng)
  • *Đậu thưởng sẽ được tặng trong vòng 10 ngày sau khi dự án khảo sát kế thúc 
 
 

Ngoài ra, BEAN Survey còn có những danh hiệu cho những thành viên chăm chỉ, xứng đáng:

 
Các danh hiệu của nông trại bean survey
 
người làm vườn
Các Thành viên sẽ khởi đầu với vị trí Người làm vườn. Hãy chăm chỉ tham gia khảo sát để đạt được những danh hiệu cao hơn và đón nhận nhiều phần quà hấp dẫn
 
Chủ đất
Đạt số đậu thu hoạch trong năm đạt mức 1000 Nhận ngay 100 đậu thưởng
Đạt số đậu thu hoạch trong năm đạt mức 2000 Nhận ngay 100 đậu thưởng
Đạt số đậu thu hoạch trong năm đạt mức 3000 Nhận ngay 100 đậu thưởng
 
• Đậu thu hoạch được trong năm sẽ được kiểm kê và tính lại vào ngày 31/12.

• Nếu trong năm thành viên không thăng cấp, vào thời điểm bắt đầu năm mới, số đậu thu hoạch trong năm của họ sẽ bị lùi về mức xuất phát (đối với Người làm vườn) hoặc giảm 1 bậc (đối với cấp từ Chủ đất Level 1 trở lên).