Notice: Undefined variable: content_html in /www/beansurvey.vn/public_html/templates/modules/thongbao/sub_default.php on line 39

Notice: Undefined variable: content_html in /www/beansurvey.vn/public_html/templates/modules/thongbao/sub_default.php on line 40

Notice: Undefined index: btn_search_baocao in /www/beansurvey.vn/public_html/templates/modules/thongbao/sub_default.php on line 62
Thông báo chung - Trang 11
Câu hỏi thường gặpLiên hệ Sitemap Hỗ trợ:

Notice: Undefined variable: menu in /www/beansurvey.vn/public_html/templates/_header.html on line 350
04.01.2016
Thông báo kết quả “Trả lời ngay - đón vận may” (Ngày 04/01/2016)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời và xác thực tài khoản đã đăng ký, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Trả lời ngay - đón vận may” của tuần từ 24/12/2015 đến 31/12/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
29.12.2015
Thông báo kết quả “Đăng ký ngay quà liền tay” (Ngày 29/12/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra xác thực những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay quà liền tay” của tuần từ 21/12/2015 đến 27/12/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
25.12.2015
Thông báo kết quả “Trả lời ngay - đón vận may” (Ngày 25/12/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời và xác thực tài khoản đã đăng ký, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Trả lời ngay - đón vận may” của tuần từ 17/12/2015 đến 24/12/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
23.12.2015
BEAN Survey thông báo về việc cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân (ngày 23/12/2015)
Để đảm bảo các thông tin của thành viên đúng và được cập nhật tới thời điểm hiện tại, BQT website BEAN Survey xin thông báo về việc cập nhật thông tin đăng ký thành viên như sau:
22.12.2015
Thông báo kết quả “Đăng ký ngay quà liền tay” (Ngày 22/12/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra xác thực những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay quà liền tay” của tuần từ 14/12/2015 đến 20/12/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
18.12.2015
Thông báo kết quả “Trả lời ngay - đón vận may” (Ngày 18/12/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời và xác thực tài khoản đã đăng ký, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Trả lời ngay - đón vận may” của tuần từ 10/12/2015 đến 17/12/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
15.12.2015
Thông báo kết quả “Đăng ký ngay quà liền tay” (Ngày 15/12/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra xác thực những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay quà liền tay” của tuần từ 07/12/2015 đến 13/12/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
11.12.2015
Thông báo kết quả “Trả lời ngay - đón vận may” (Ngày 11/12/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra câu trả lời và xác thực tài khoản đã đăng ký, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Trả lời ngay - đón vận may” của tuần từ 04/12/2015 đến 10/12/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
08.12.2015
Thông báo kết quả “Đăng kí ngay quà liền tay” (Ngày 08/12/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra xác thực những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Giải thưởng may mắn hàng tuần” của tuần từ 30/11/2015 đến 06/12/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
02.12.2015
Thông báo chương trình “Trả lời ngay đón vận may” (Ngày 02/12/2015)
Tham gia chương trình ngay hôm nay để nhận ngay nhiều phần quà hấp dẫn các bạn nhé.
01.12.2015
Thông báo kết quả “Đăng kí ngay quà liền tay” (Ngày 01/12/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra xác thực những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng kí ngay quà liền tay” của tuần từ 23/11/2015 đến 29/11/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
25.11.2015
Thông báo kết quả “Đăng ký ngay quà liền tay” (Ngày 25/11/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra xác thực những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay quà liền tay” của tuần từ 16/11/2015 đến 22/11/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
17.11.2015
Thông báo kết quả “Đăng ký ngay quà liền tay” (Ngày 17/11/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra xác thực những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay quà liền tay” của tuần từ 09/11/2015 đến 15/11/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
10.11.2015
Thông báo kết quả “Đăng ký ngay quà liền tay” (Ngày 10/11/2015)
Ban quản trị BEAN Survey cảm ơn tất cả các bạn đã đăng ký thành viên và đồng hành cùng BEAN Survey. Sau khi kiểm tra xác thực những thành viên đăng kí trong tuần, BQT BEAN Survey xin thông báo danh sách trúng thưởng “Đăng ký ngay quà liền tay” của tuần từ 02/11/2015 đến 08/11/2015. Chúc mừng những thành viên sau đây đã may mắn trúng thưởng:
Đầu 9 10 11 12 13 Cuối
-->