DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
23/04 ~ 12/05 B190404 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B190404 Đăng ký
17/04 ~ 12/05 B190403 Khảo sát về Thói quen giải trí-B190403 Đăng ký
09/04 ~ 28/04 B190402 Khảo sát về thói quen Chăm sóc sức khỏe-B190402 Đăng ký
03/04 ~ 21/04 B190401 KHẢO SÁT VỀ THÓI QUEN ĂN UỐNG-B190401 Kết thúc
27/03 ~ 27/04 B190303 Khảo sát về sản phẩm chăm sóc cá nhân-B190303 Đăng ký
20/03 ~ 20/04 B190302 Đánh giá mức độ hài lòng khi tham gia trả lời khảo sát trên BEAN Survey (2019) Kết thúc
15/03 ~ 15/04 B190301 Khảo sát về thói quen mua sắm- B190301 Kết thúc
27/02 ~ 25/03 B190201 Khảo sát về chăm sóc cá nhân- B190201 Kết thúc
16/01 ~ 31/03 B190102 Khảo sát về thói quen tiêu dùng- B190102 Kết thúc
05/01 ~ 20/01 B190101 Khảo sát về thói quen sinh hoạt-B190101 Kết thúc
03/12 ~ 31/12 B181201 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B181201 Kết thúc
08/11 ~ 02/12 B181102 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng - B181102 Kết thúc
02/11 ~ 17/11 B181101 Khảo sát về thói quen tiêu dùng -B181101 Kết thúc
15/10 ~ 11/11 B181001 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B181001 Kết thúc
25/07 ~ 08/08 B180708 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B180708 Kết thúc
   Có gì mới