DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
22/08 ~ 20/10 S190801 KS Đặc biệt-Giải đáp thắc mắc khi trả lời khảo sát trên BEAN Survey Đăng ký
20/08 ~ 10/09 B190804 B190804-Khảo sát về Môi trường Đăng ký
15/08 ~ 08/09 B190803 B190803-Khảo sát về Tham gia giao thông Đăng ký
12/08 ~ 01/09 B190802 B190802-Khảo sát về Phong cách sống Đăng ký
02/08 ~ 25/08 B190801 B190801-Khảo sát về Đời sống Đăng ký
23/07 ~ 25/08 B190704 B190704-Khảo sát về Thói quen mua sắm Đăng ký
17/07 ~ 18/08 B190703 B190703-Khảo sát về Thói quen ăn uống Kết thúc
11/07 ~ 11/08 B190702 B190702-Khảo sát về Thói quen sinh hoạt Kết thúc
05/07 ~ 04/08 B190601 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B190701 Kết thúc
27/06 ~ 04/08 B190604 Khảo sát về Cuộc sống-B190604 Kết thúc
13/06 ~ 07/07 B190603 Khảo sát về Thói quen ăn uống-B190603 Kết thúc
10/06 ~ 30/06 B190602 Khảo sát về Gia đình-B190602 Kết thúc
04/06 ~ 30/06 B190601 Khảo sát về Công việc-B190601 Kết thúc
20/05 ~ 16/06 B190505 Khảo sát về Cuộc sống-B190505 Kết thúc
17/05 ~ 01/06 B190504 Khảo sát về Nhu cầu mua sắm & tiêu dùng-B190504 Kết thúc
   Có gì mới