DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
15/10 ~ 11/11 B181001 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B181001 Đăng ký
25/07 ~ 08/08 B180708 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B180708 Kết thúc
24/07 ~ 03/08 B180707 Khảo sát về Thói quen giải trí-B180707 Kết thúc
23/07 ~ 06/08 B180706 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B180706 Kết thúc
20/07 ~ 02/08 B180705 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B180705 Kết thúc
16/07 ~ 19/07 B180704 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B180704 Kết thúc
13/07 ~ 20/07 B180703 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B180703 Kết thúc
11/07 ~ 25/07 B180702 Khảo sát về Tình hình tiêu thụ điện trong mùa hè-B180702 Kết thúc
05/07 ~ 20/07 B180701 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng Kết thúc
21/06 ~ 31/07 B180602 Khảo sát về thói quen tiêu dùng -B180602 Kết thúc
06/06 ~ 01/07 B180601 Khảo sát về thói quen ăn trưa-B180601 Kết thúc
17/05 ~ 07/06 B180502 Khảo sát về môi trường làm việc-B180502 Kết thúc
15/05 ~ 13/06 B180501 Khảo sát về thói quen tiêu dùng -B180501 Kết thúc
04/04 ~ 15/05 B180401 Khảo sát về thói quen tiêu dùng-B180401 Kết thúc
27/03 ~ 30/04 B180303 Khảo sát về thú cưng- B180303 Kết thúc
   Có gì mới