DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
14/10 ~ 31/12 M191001 M191001-Khảo sát nhanh về BEAN Survey  
Khảo sát công khai
23/12 ~ 12/01 B191203 B191203-Khảo sát về Tiêu dùng Kết thúc
12/12 ~ 31/12 B191202 B191202-Khảo sát về Kì nghỉ Tết Dương lịch 2020 Kết thúc
04/12 ~ 31/12 B191201 B191201-Khảo sát về Cuộc sống Kết thúc
25/11 ~ 10/12 C191101 C191101-Khảo sát về Phong cách ăn mặc Kết thúc
25/11 ~ 01/12 M191104 4 tuần sôi động 2019 - Tuần 4 Kết thúc
18/11 ~ 24/11 M191103 4 tuần sôi động 2019 - Tuần 3 Kết thúc
11/11 ~ 17/11 M191102 4 tuần sôi động 2019 - Tuần 2 Kết thúc
07/11 ~ 28/11 B191101 B191101-Khảo sát về Chăm sóc sắc đẹp Kết thúc
04/11 ~ 10/11 M191101 4 tuần sôi động 2019 - Tuần 1 Kết thúc
30/10 ~ 24/11 B191007 B191007-Khảo sát về Trẻ em Kết thúc
23/10 ~ 24/11 B191006 B191006-Khảo sát về Thói quen sinh hoạt Kết thúc
18/10 ~ 17/11 B191005 B191005-Khảo sát về Tiêu dùng & Tiết kiệm Kết thúc
15/10 ~ 03/11 B191004 B191004-Khảo sát về Đời sống & Sinh hoạt Kết thúc
11/10 ~ 10/11 B191003 B191003-Khảo sát về Sức khỏe Kết thúc
08/10 ~ 19/10 B191002 B191002-Khảo sát về Cuộc sống Kết thúc
   Có gì mới