DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
17/05 ~ 07/06 B180502 Khảo sát về môi trường làm việc-B180502 Đăng ký
15/05 ~ 13/06 B180501 Khảo sát về thói quen tiêu dùng -B180501 Đăng ký
04/04 ~ 15/05 B180401 Khảo sát về thói quen tiêu dùng-B180401 Kết thúc
27/03 ~ 30/04 B180303 Khảo sát về thú cưng- B180303 Kết thúc
23/03 ~ 30/04 B180302 Khảo sát về thói quen tiêu dùng- B180302 Kết thúc
07/03 ~ 07/04 B180301 Khảo sát về Việc làm-B180301 Kết thúc
22/02 ~ 10/03 B180202 Khảo sát về kì nghỉ tết Nguyên Đán 2018 Kết thúc
01/02 ~ 31/03 B180201 Khảo sát về đời sống-B180201 Kết thúc
17/01 ~ 04/02 B180102 Khảo sát về Hàng hóa tiêu dùng-B180102 Kết thúc
09/01 ~ 31/01 B180101 Khảo sát về kì nghỉ tết dương lịch 2018-B180101 Kết thúc
28/12 ~ 31/01 B171201 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B171201 Kết thúc
28/12 ~ 15/01 C171202 Khảo sát về Chăm sóc sức khỏe-C171202 Kết thúc
22/12 ~ 12/01 C171201 Khảo sát về Đời sống sinh hoạt-C171201 Kết thúc
22/11 ~ 11/12 C171101 Khảo sát về Đời sống-C171101 Kết thúc
08/11 ~ 04/12 B171101 Khảo sát về Thói quen sử dụng Internet-B171101 Kết thúc
   Có gì mới