DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
13/06 ~ 07/07 B190603 Khảo sát về Thói quen ăn uống-B190603 Đăng ký
10/06 ~ 30/06 B190602 Khảo sát về Gia đình-B190602 Đăng ký
04/06 ~ 30/06 B190601 Khảo sát về Công việc-B190601 Đăng ký
20/05 ~ 16/06 B190505 Khảo sát về Cuộc sống-B190505 Kết thúc
17/05 ~ 01/06 B190504 Khảo sát về Nhu cầu mua sắm & tiêu dùng-B190504 Kết thúc
14/05 ~ 04/06 B190503 Khảo sát về Xu hướng giải trí-B190503 Kết thúc
08/05 ~ 02/06 B190502 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B190502 Kết thúc
02/05 ~ 19/05 B190501 Khảo sát về Kỳ nghỉ 30/4-1/5/2019-B190501 Kết thúc
23/04 ~ 12/05 B190404 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B190404 Kết thúc
17/04 ~ 12/05 B190403 Khảo sát về Thói quen giải trí-B190403 Kết thúc
09/04 ~ 28/04 B190402 Khảo sát về thói quen Chăm sóc sức khỏe-B190402 Kết thúc
03/04 ~ 21/04 B190401 KHẢO SÁT VỀ THÓI QUEN ĂN UỐNG-B190401 Kết thúc
27/03 ~ 27/04 B190303 Khảo sát về sản phẩm chăm sóc cá nhân-B190303 Kết thúc
20/03 ~ 20/04 B190302 Đánh giá mức độ hài lòng khi tham gia trả lời khảo sát trên BEAN Survey (2019) Kết thúc
15/03 ~ 15/04 B190301 Khảo sát về thói quen mua sắm- B190301 Kết thúc
   Có gì mới