DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
16/01 ~ 31/01 B190102 Khảo sát về thói quen tiêu dùng- B190102 Kết thúc
05/01 ~ 20/01 B190101 Khảo sát về thói quen sinh hoạt-B190101 Kết thúc
03/12 ~ 31/12 B181201 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B181201 Kết thúc
08/11 ~ 02/12 B181102 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng - B181102 Kết thúc
02/11 ~ 17/11 B181101 Khảo sát về thói quen tiêu dùng -B181101 Kết thúc
15/10 ~ 11/11 B181001 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B181001 Kết thúc
25/07 ~ 08/08 B180708 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B180708 Kết thúc
24/07 ~ 03/08 B180707 Khảo sát về Thói quen giải trí-B180707 Kết thúc
23/07 ~ 06/08 B180706 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B180706 Kết thúc
20/07 ~ 02/08 B180705 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B180705 Kết thúc
16/07 ~ 19/07 B180704 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B180704 Kết thúc
13/07 ~ 20/07 B180703 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B180703 Kết thúc
11/07 ~ 25/07 B180702 Khảo sát về Tình hình tiêu thụ điện trong mùa hè-B180702 Kết thúc
05/07 ~ 20/07 B180701 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng Kết thúc
21/06 ~ 31/07 B180602 Khảo sát về thói quen tiêu dùng -B180602 Kết thúc
   Có gì mới