DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
20/06 ~ 21/06 C210601 C210601-Khảo sát về Cuộc sống Kết thúc
27/05 ~ 07/06 C210501 C210501-Khảo sát về Cuộc sống Kết thúc
15/04 ~ 29/04 B210402 B210402-Khảo sát về Đời sống Kết thúc
06/04 ~ 20/04 B210401 B210401-Khảo sát về đời sống Kết thúc
24/03 ~ 11/04 B210303 B210303-Khảo sát về Đời sống Kết thúc
11/03 ~ 25/03 B210302 B210302-Khảo sát đời sống Kết thúc
02/03 ~ 14/03 B210301 B210301-Khảo sát về Thói quen đi lại Kết thúc
23/02 ~ 09/03 B210201 B210201-Khảo sát đời sống Kết thúc
01/01 ~ 31/12 NPS2020 NPS2020-Khảo sát về Đời sống cá nhân Kết thúc
   Có gì mới