DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
01/02 ~ 31/03 B180201 Khảo sát về đời sống-B180201 Đăng ký
17/01 ~ 04/02 B180102 Khảo sát về Hàng hóa tiêu dùng-B180102 Kết thúc
09/01 ~ 31/01 B180101 Khảo sát về kì nghỉ tết dương lịch 2018-B180101 Kết thúc
28/12 ~ 31/01 B171201 Khảo sát về Thói quen tiêu dùng-B171201 Kết thúc
28/12 ~ 15/01 C171202 Khảo sát về Chăm sóc sức khỏe-C171202 Kết thúc
22/12 ~ 12/01 C171201 Khảo sát về Đời sống sinh hoạt-C171201 Kết thúc
22/11 ~ 11/12 C171101 Khảo sát về Đời sống-C171101 Kết thúc
08/11 ~ 04/12 B171101 Khảo sát về Thói quen sử dụng Internet-B171101 Kết thúc
18/10 ~ 13/11 B171004 Khảo sát về Hàng tiêu dùng-B171004 Kết thúc
11/10 ~ 20/10 B171003 Khảo sát về Ngày Phụ nữ Việt Nam-B171003 Kết thúc
03/10 ~ 31/10 B171002 Khảo sát về Thói quen sinh hoạt-B171002 Kết thúc
02/10 ~ 31/10 B171001 Khảo sát về Đời sống và Giải trí-B171001 Kết thúc
25/09 ~ 16/10 B170903 Khảo sát về Đời sống-B170903 Kết thúc
11/09 ~ 30/09 B170902 Khảo sát về Đời sống và Thói quen sinh hoạt-B170902 Kết thúc
05/09 ~ 02/10 B170901 Khảo sát về Việc làm-B170901 Kết thúc
   Có gì mới