DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
02/06 ~ 31/12 NPS2020 NPS2020-Khảo sát về Đời sống cá nhân  
Khảo sát công khai
10/08 ~ 30/08 B200801 B200801-Khảo sát về Thói quen ăn uống Đăng ký
07/08 ~ 16/08 C200801 C200801-Khảo sát về Thói quen chi tiêu Đăng ký
28/07 ~ 09/08 B200705 B200705-Khảo sát về Thói quen tiêu dùng Kết thúc
21/07 ~ 02/08 B200704 B200704-Khảo sát về Thói quen cá nhân Kết thúc
09/07 ~ 19/07 B200703 B200703-Khảo sát về Chăm sóc sức khỏe Kết thúc
06/07 ~ 22/07 B200701 B200701-Khảo sát về Đời sống cá nhân Kết thúc
03/07 ~ 19/07 B200702 B200702-Khảo sát về Đồ uống Kết thúc
24/06 ~ 05/07 B200605 B200605-Khảo sát về Sản phẩm tiêu dùng Kết thúc
   Có gì mới