DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
14/10 ~ 31/12 M191001 M191001-Khảo sát nhanh về BEAN Survey  
Khảo sát công khai
18/10 ~ 17/11 B191005 B191005-Khảo sát về Tiêu dùng & Tiết kiệm Đăng ký
15/10 ~ 03/11 B191004 B191004-Khảo sát về Đời sống & Sinh hoạt Đăng ký
11/10 ~ 10/11 B191003 B191003-Khảo sát về Sức khỏe Đăng ký
08/10 ~ 19/10 B191002 B191002-Khảo sát về Cuộc sống Kết thúc
03/10 ~ 23/10 B191001 B191001-Khảo sát về Đời sống xã hội Đăng ký
30/09 ~ 27/10 B190905 B190905-Khảo sát về Công nghệ Đăng ký
25/09 ~ 13/10 B190904 B190904-Khảo sát về Thói quen chi tiêu Kết thúc
20/09 ~ 20/10 B190903 B190903-Khảo sát về Thể thao Kết thúc
16/09 ~ 06/10 B190902 B190902-Khảo sát về Thói quen sinh hoạt Kết thúc
11/09 ~ 29/09 B190901 B190901-Khảo sát về Sức khỏe & Bệnh lý Kết thúc
05/09 ~ 22/09 M190901 M190901-Khảo sát may mắn Kết thúc
27/08 ~ 15/09 B190805 B190805-Khảo sát về đồ dùng công nghệ Kết thúc
22/08 ~ 20/10 S190801 KS Đặc biệt-Giải đáp thắc mắc khi trả lời khảo sát trên BEAN Survey Kết thúc
20/08 ~ 10/09 B190804 B190804-Khảo sát về Môi trường Kết thúc
15/08 ~ 08/09 B190803 B190803-Khảo sát về Tham gia giao thông Kết thúc
   Có gì mới