DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
23/02 ~ 09/03 B210201 B210201-Khảo sát đời sống Đăng ký
29/01 ~ 03/02 M210102 M210102-Khảo sát May mắn: Vui Xuân Đoán Chữ Kết thúc
26/01 ~ 10/02 B210103 B210103-Khảo sát về Thói quen mua sắm Kết thúc
21/01 ~ 07/02 C210102 C210102-Khảo sát về Đời sống cá nhân Kết thúc
19/01 ~ 28/01 C210101 C210101-Khảo sát về Cuộc sống Kết thúc
19/01 ~ 02/02 B210102 B210102-Khảo sát về thói quen sinh hoạt Kết thúc
11/01 ~ 31/01 B210101 B210101-Khảo sát về Tết dương lịch 2021 Kết thúc
01/01 ~ 31/12 NPS2020 NPS2020-Khảo sát về Đời sống cá nhân Đăng ký
   Có gì mới