DANH SÁCH KHẢO SÁT
  • Thời gian
  • Tên khảo sát
  • Tình trạng
Khảo sát hồ sơ cá nhân
01/01 ~ 31/12 NPS2015 Khảo sát hồ sơ cá nhân  
Khảo sát công khai
16/10 ~ 15/11 M201001 M201001-Khảo sát may mắn Đăng ký
08/10 ~ 31/10 B201002 B201002-Khảo sát về Đời sống cá nhân Đăng ký
06/10 ~ 18/10 B201001 B201001-Khảo sát về Xu hướng trực tuyến Kết thúc
23/09 ~ 04/10 B200903 B200903-Khảo sát về Hàng tiêu dùng Kết thúc
17/09 ~ 01/10 B200902 B200902-Khảo sát về Tết Trung thu Kết thúc
15/09 ~ 11/10 S200901 S200901-Khảo sát nhanh về BEAN Survey Kết thúc
22/08 ~ 31/12 NPS2020 NPS2020-Khảo sát về Đời sống cá nhân Đăng ký
   Có gì mới